SERVICEVOORWAARDEN - Scarab Lounge | Full-service A to Z Web Design and Marketing Company
Scarab Lounge, is a Full-service Web Solutions, Web Design & Digital Marketing Agency, IT, strategy and management consultant company. We work on location or remotely for a predetermined time and price. We analize, develope and eveluate strategies for (online) businesses. When functioning properly we turn the project to your qualified personnel. We are specialists in developing retail interfaces and marketing strategies. We operate by intergrating into your team or we put together a new team of professionals. Besides that we offer feasibility checks which is a protection check concerning potential (new) clients. We also offer Online Reputation management and our hands-on team creates, build and maintains commercial websites and implement all other media with their specific strategies.
Scarab Lounge, Full-service Web Solutions, Web Design & Digital Marketing Agency, Strategy, Management, and, IT, consultants, Wireframes, Web Design, Marketing Strategy, Beyond SEO, Marketing Online, Graphic Design, Search Engine Optimization
18512
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18512,bridge-core-2.9.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-theme-ver-28.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de website scarablounge.com en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op of via de website (samen genomen, de website). De website is eigendom van en wordt beheerd door Scarab Lounge SL (“Scarab Lounge”). De website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van alle hierin vervatte voorwaarden en alle andere operationele regels, beleidsregels (inclusief, maar niet beperkt tot, Scarab Lounge Privacybeleid) en procedures die van tijd tot tijd op deze site kunnen worden gepubliceerd door Scarab Lounge (gezamenlijk de “Overeenkomst”).

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u de website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te worden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Indien deze algemene voorwaarden door Scarab Lounge als een aanbod worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De website is alleen beschikbaar voor personen die minimaal 6 jaar oud zijn.

Uw scarablounge.com-account en -site. Als u een blog / site op de website maakt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en blog en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en voor alle andere acties die worden ondernomen in verband met de blog. U mag geen trefwoorden beschrijven of toewijzen aan uw blog op een misleidende of onwettige manier, ook niet op een manier die bedoeld is om de naam of reputatie van anderen te verhandelen, en Scarab Lounge kan elke beschrijving of trefwoord die zij ongepast of onwettig acht, wijzigen of verwijderen, of anderszins de aansprakelijkheid van Scarab Lounge veroorzaken. U dient Scarab Lounge onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw blog, uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Scarab Lounge is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van u, met inbegrip van enige schade als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden.

Verantwoordelijkheid van contribuanten. Als u een blog beheert, commentaar op een blog plaatst, materiaal op de website plaatst, links op de website plaatst of anderszins materiaal beschikbaar stelt (of toestaat dat een derde partij maakt) via de website (dergelijk materiaal, “inhoud” ), Bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en alle schade die het gevolg is van die inhoud. Dat is het geval, ongeacht of de inhoud in kwestie tekst, afbeeldingen, een audiobestand of computersoftware is. Door Inhoud beschikbaar te maken, verklaart en garandeert u dat:

het downloaden, kopiëren en gebruiken van de inhoud zal geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot de auteursrechten, patenten, handelsmerken of handelsgeheimen van derden;

als uw werkgever rechten heeft op intellectueel eigendom dat u creëert, heeft u ofwel (i) toestemming van uw werkgever gekregen om de inhoud te plaatsen of beschikbaar te stellen, inclusief maar niet beperkt tot software, of (ii) een vrijstelling van uw werkgever te krijgen voor wat betreft alle rechten in of op de inhoud;

u heeft alle licenties van derden met betrekking tot de Inhoud volledig nageleefd en hebt alle nodige dingen gedaan om de vereiste voorwaarden met succes door te geven aan de eindgebruikers;

de inhoud bevat of installeert geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud;

de inhoud is geen spam, is niet door een machine of willekeurig gegenereerd en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die is ontworpen om verkeer naar sites van derden te leiden of de rangschikking van zoekmachines van sites van derden te verbeteren, of om onwettige handelingen te bevorderen (zoals als phishing) of ontvangers misleiden over de bron van het materiaal (zoals spoofing);

de inhoud is niet pornografisch, bevat geen bedreigingen of zet aan tot geweld jegens individuen of entiteiten en schendt de privacy- of publiciteitsrechten van derden niet;

uw blog wordt niet geadverteerd via ongewenste elektronische berichten zoals spamlinks op nieuwsgroepen, e-maillijsten, andere blogs en websites en vergelijkbare ongevraagde promotiemethoden;

je blog wordt niet genoemd op een manier die je lezers misleidt door te denken dat je een ander persoon of bedrijf bent. De URL of naam van uw blog is bijvoorbeeld niet de naam van een ander dan uzelf of een ander bedrijf dan het uwe; en
je hebt, in het geval van Content die computercode bevat, nauwkeurig het type, de aard, het gebruik en de effecten van de materialen gecategoriseerd en / of beschreven, of je hier nu door Scarab Lounge om wordt verzocht of anderszins.

Door inhoud in te dienen bij Scarab Lounge voor opname op uw website, verleent u Scarab Lounge een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie voor het reproduceren, wijzigen, aanpassen en publiceren van de inhoud uitsluitend met het doel deze weer te geven, te verspreiden en te promoten jouw blog. Als u inhoud verwijdert, zal Scarab Lounge redelijke inspanningen leveren om deze van de website te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de inhoud mogelijk niet onmiddellijk niet beschikbaar zijn.

Zonder een van deze verklaringen of garanties te beperken, heeft Scarab Lounge het recht (hoewel niet de verplichting) om, naar eigen goeddunken van Scarab Lounge (i) inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar redelijke mening van Scarab Lounge, een beleid van Scarab Lounge schendt of op welke manier dan ook schadelijk of aanstootgevend, of (ii) naar eigen goeddunken Scarab Lounge de toegang tot en het gebruik van de website om welke reden dan ook beëindigen of weigeren. Scarab Lounge is niet verplicht tot terugbetaling van eerder betaalde bedragen.

 

Payment and Renewal.

General Terms.

By selecting a product or service, you agree to pay Scarab Lounge the one-time and/or monthly or annual subscription fees indicated (additional payment terms may be included in other communications). Subscription payments will be charged on a pre-pay basis on the day you sign up for an Upgrade and will cover the use of that service for a monthly or annual subscription period as indicated. Payments are not refundable.

Betaling en verlenging.

Algemene voorwaarden.

Door een product of dienst te selecteren, gaat u ermee akkoord Scarab Lounge de aangegeven eenmalige en / of maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten te betalen (aanvullende betalingsvoorwaarden zijn mogelijk opgenomen in andere communicatie). Abonnementsbetalingen worden vooruitbetaald op de dag dat u zich aanmeldt voor een upgrade en dekt het gebruik van die service voor een maandelijkse of jaarlijkse abonnementsperiode zoals aangegeven. Betalingen worden niet gerestitueerd.

Automatische Vernieuwing.

Tenzij u Scarab Lounge vóór het einde van de toepasselijke abonnementsperiode op de hoogte stelt dat u een abonnement wilt annuleren, wordt uw abonnement automatisch verlengd en geeft u ons toestemming om de dan geldende jaarlijkse of maandelijkse abonnementskosten voor een dergelijk abonnement (evenals eventuele belastingen) te innen ) met behulp van een creditcard of ander betalingsmechanisme dat we voor u hebben geregistreerd. Upgrades kunnen op elk moment worden geannuleerd door uw verzoek schriftelijk in te dienen bij Scarab Lounge.

Diensten.

Vergoedingen; Betaling. Door u aan te melden voor een Services-account gaat u ermee akkoord Scarab Lounge de toepasselijke opstartkosten en terugkerende kosten te betalen. De toepasselijke vergoedingen worden gefactureerd vanaf de dag dat uw services zijn opgericht en voordat u van deze services gebruikmaakt. Scarab Lounge behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden en vergoedingen te wijzigen na dertig (30) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan u. Services kunnen op elk moment door u worden geannuleerd binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving aan Scarab Lounge.

Ondersteuning. Als uw service toegang biedt tot e-mailondersteuning met prioriteit. “E-mailondersteuning” betekent de mogelijkheid om op elk moment (met redelijke inspanningen van Scarab Lounge om binnen twee werkdagen te reageren) verzoeken om technische ondersteuning in te dienen met betrekking tot het gebruik van de VIP-services. “Prioriteit” betekent dat ondersteuning voorrang heeft op ondersteuning voor gebruikers van de standaard of gratis scarablounge.com-services. Alle ondersteuning wordt verleend in overeenstemming met de standaardservicepraktijken, -procedures en -beleid van Scarab Lounge.

Verantwoordelijkheid van websitebezoekers. Scarab Lounge heeft niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat op de website is geplaatst, beoordeeld en kan het ook niet beoordelen, en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, het gebruik of de effecten van dat materiaal. Door de website te gebruiken, verklaart of impliceert Scarab Lounge niet dat zij het materiaal daar gepost onderschrijft, of dat zij van mening is dat dergelijk materiaal nauwkeurig, nuttig of niet-schadelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. De website kan inhoud bevatten die aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is, evenals inhoud die technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en andere fouten bevat. De website kan ook materiaal bevatten dat de privacy- of publiciteitsrechten schendt, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten van derden, of waarvan het downloaden, kopiëren of gebruik onderhevig is aan aanvullende voorwaarden, al dan niet vermeld. Scarab Lounge wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor schade die het gevolg is van het gebruik door bezoekers van de website of van het downloaden door die bezoekers van inhoud die daar is geplaatst.

Inhoud die op andere websites is geplaatst. We hebben niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat beschikbaar is gesteld via de websites en webpagina’s waarnaar scarablounge.com linkt, en die link naar scarablounge.com, beoordeeld en kunnen dat ook niet beoordelen. Scarab Lounge heeft geen enkele controle over die niet-Scarab Lounge websites en webpagina’s en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door te linken naar een website of webpagina die niet van Scarab Lounge is, verklaart of impliceert Scarab Lounge niet dat deze een dergelijke website of webpagina onderschrijft. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. Scarab Lounge wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van niet-Scarab Lounge websites en webpagina’s.

Inbreuk op het auteursrecht en DMCA-beleid. Zoals Scarab Lounge anderen vraagt ​​om haar intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert zij de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal op of gelinkt door scarablounge.com uw copyright schendt, wordt u aangemoedigd om Scarab Lounge op de hoogte te stellen in overeenstemming met het Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) -beleid. Scarab Lounge zal op al deze kennisgevingen reageren, inclusief zoals vereist of passend door het inbreukmakende materiaal te verwijderen of alle links naar het inbreukmakende materiaal uit te schakelen. Scarab Lounge zal de toegang tot en het gebruik van de website door een bezoeker beëindigen als de bezoeker onder de juiste omstandigheden vaststelt dat hij herhaaldelijk inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Scarab Lounge of anderen. In het geval van een dergelijke beëindiging is Scarab Lounge niet verplicht om restitutie van eerder betaalde bedragen aan Scarab Lounge.

Intellectueel eigendom. Deze overeenkomst wordt niet van Scarab Lounge aan u overgedragen aan Scarab Lounge of intellectueel eigendom van derden, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke eigendommen blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij Scarab Lounge. Scarab Lounge, scarablounge.com, het scarablounge.com-logo en alle andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in verband met scarablounge.com of de website zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Scarab Lounge of de licentiegevers van Scarab Lounge. Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de website worden gebruikt, kunnen de handelsmerken van andere derde partijen zijn. Uw gebruik van de website geeft u geen recht of licentie om Scarab Lounge of handelsmerken van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Advertenties. Scarab Lounge behoudt zich het recht voor om advertenties op uw blog weer te geven, tenzij u een advertentievrij account heeft gekocht.

Naamsvermelding. Scarab Lounge behoudt zich het recht voor om toeschrijvingslinks zoals ‘Blog op scarablounge.com’, thema-auteur en toeschrijving van lettertypen weer te geven in de voettekst of werkbalk van je blog.

Partnerproducten. Door een partnerproduct (bijvoorbeeld thema) van een van onze partners te activeren, gaat u akkoord met de servicevoorwaarden van die partner. U kunt zich te allen tijde afmelden voor hun servicevoorwaarden door het partnerproduct te deactiveren.

Domeinnamen. Als u een domeinnaam registreert of een eerder geregistreerde domeinnaam gebruikt of overdraagt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het gebruik van de domeinnaam ook onderworpen is aan het beleid van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”), inclusief hun Registratierechten en verantwoordelijkheden.

Veranderingen. Scarab Lounge behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken enig onderdeel van deze Overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze overeenkomst regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze overeenkomst houdt in dat u deze wijzigingen accepteert. Scarab Lounge kan in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de Website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

Beëindiging. Scarab Lounge kan uw toegang tot de gehele of een deel van de website op elk moment beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. Als u deze overeenkomst of uw scarablounge.com-account wilt beëindigen (als u er een heeft), kunt u het gebruik van de website gewoon stopzetten. Niettegenstaande het voorgaande, als u een account voor betaalde services heeft, kan een dergelijk account alleen door Scarab Lounge worden beëindigd als u deze Overeenkomst materieel schendt en deze schending niet binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van Scarab Lounge aan u daarvan oplost; op voorwaarde dat Scarab Lounge de website onmiddellijk kan beëindigen als onderdeel van een algemene stopzetting van onze service. Alle bepalingen van deze overeenkomst die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, uitsluitingen van garantie, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Afwijzing van garanties. De website wordt aangeboden “zoals deze is”. Scarab Lounge en haar leveranciers en licentiegevers verwerpen hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch Scarab Lounge noch zijn leveranciers en licentiegevers geven enige garantie dat de website foutloos zal zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en risico downloadt van of anderszins inhoud of diensten verkrijgt via de Website.

Beperking van de aansprakelijkheid. In geen geval zal Scarab Lounge, of haar leveranciers of licentiegevers, aansprakelijk zijn met betrekking tot enig onderwerp van deze overeenkomst op grond van een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor: (i) enige speciale, incidentele of gevolgschade ; (ii) de aanschafkosten voor vervangende producten of diensten; (iii) voor onderbreking van gebruik of verlies of beschadiging van gegevens; of (iv) voor bedragen die de vergoedingen overschrijden die u in het kader van deze overeenkomst aan Scarab Lounge hebt betaald gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. Scarab Lounge is niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen als gevolg van zaken buiten hun redelijke controle. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Algemene vertegenwoordiging en garantie. U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de Website in strikte overeenstemming is met het Scarab Lounge Privacybeleid, met deze Overeenkomst en met alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot lokale wetten of voorschriften in uw land, staat, stad of ander overheidsgebied met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud, en inclusief alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens geëxporteerd uit de Verenigde Staten of het land waar u woont) en (ii) uw gebruik van de website zal geen inbreuk maken op of de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij misbruiken.

Vrijwaring. U stemt ermee in om Scarab Lounge, haar aannemers en haar licentiegevers en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle claims en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de website , inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze overeenkomst.

Diversen. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Scarab Lounge en u met betrekking tot het onderwerp hiervan, en ze kunnen alleen worden gewijzigd door een schriftelijke wijziging ondertekend door een geautoriseerde manager van Scarab Lounge, of door de publicatie door Scarab Lounge van een herziene versie. Behalve voor zover de toepasselijke wetgeving, indien van toepassing, anders bepaalt, wordt deze Overeenkomst, alle toegang tot of gebruik van de Website beheerst door de wetten van Barcelona, ​​Spanje, met uitsluiting van de bepalingen inzake wetsconflicten, en de juiste locatie voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een van deze zijn de staats- en federale rechtbanken in Barcelona, ​​Spanje. Behalve voor vorderingen tot staking of billijke verlichting of vorderingen met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten (die bij een bevoegde rechtbank kunnen worden ingediend zonder het plaatsen van een obligatie), zal elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst definitief worden beslecht in overeenstemming met de uitgebreide arbitrageregels van de Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) door drie arbiters die zijn aangesteld in overeenstemming met dergelijke regels. De arbitrage vindt plaats in Barcelona, ​​Spanje, in de Engelse taal en de arbitrale beslissing kan in elke rechtbank worden afgedwongen. De overheersende partij bij elke actie of procedure om deze overeenkomst af te dwingen, heeft recht op kosten en advocatenhonoraria. Als een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt dat deel geïnterpreteerd als de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en blijven de resterende delen volledig van kracht. Een verklaring van afstand door een van beide partijen van enige voorwaarde of voorwaarde van deze overeenkomst of enige schending daarvan, in een bepaald geval, zal niet afzien van een dergelijke voorwaarde of voorwaarde of enige daaropvolgende schending daarvan. U kunt uw rechten onder deze Overeenkomst overdragen aan elke partij die instemt met en ermee instemt gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden; Scarab Lounge kan haar rechten onder deze Overeenkomst zonder voorwaarden overdragen. Deze overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Het bouwen en onderhouden van commerciële websites, online winkels en marktplaatsen is onze passie. Scarab Lounge, full-service digitaal bureau voor websites, marketing en sociale media en meer